מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
שולחן מפמ"ר מחול
הצהרת נגישות

דבר המפמ"ר

שולחן מפמ"ר תיירות ופנאי

המחול הוא אמנות הגוף ככלי ביטוי ותקשורת. הוא צורך אנושי קמאי, המלווה אותנו באירועי מעגל החיים ומחזור השנה, ב"עת ספוד ועת רקוד" כך בקהלת, באירועים, בינלאומיים, לאומיים, ואישיים כאחד. הוגים, משוררים, חוקרים וכוריאוגרפים דנים ומתארים את מרכזיותו בחיי בני האדם והחברה משחר ההיסטוריה ועד היום.

המחול חי בקרבנו ובנשמתנו כותב בובר. מעשה הריקוד טבוע בגופינו ובביצועו באים לכדי מימוש העצמי, החברתי והתרבותי ומתרחשת תנועה מתמדת בין התוך אישי לבין אישי. לצד החיבור גוף ונפש כזה שנע בין מדריגת השעשוע, כפי שמתארת לאה גולדברג לדרגת פולחן ובכך עולה למדרגת הנשמה כותב עגנון, המחול הוא שיקוף של החברה וערכיה ובכוחו גם להשפיע על הווייתה ולעצב אותה. הוא התרבות כולה, החברתיות כולה והכח המניע טוען הכוריאוגרף וחוקר התנועה לאבאן. סוקרטס מציע התייחסות אליו כתרופה נגד שכחה, "כי שמורים ברגלי זכרונות" כותבת המשוררת רחל ובכך תורם המחול לסוציאליזציה של הדור הצעיר ונע בין מסורת לחידוש.

אך טבעי לרתום את כוחו של המחול ומכלול השפעותיו לטובת חינוך ללמידה מעמיקה ועיצוב דור עתיד ערכי של מבצעים, יוצרים, הוגים, חוקרים ואנשי תרבות. החינוך למחול משלב בסינרגיה שלושה תחומים: תאוריה, מעשה, יצירה, ובכך הוא מעודד ביטוי אישי ייחודי ומזמן תדיר בין תחומיות ורב תחומיות בכל שלבי החינוך מקדם יסודי, לחטיבה העליונה ממכללות להשכלה גבוהה ועד לפיתוח מקצועי של עובד ההוראה, מ"מחול לכל" ועד מחול כתחום התמחות והצטיינות.

שאיפתנו בפיקוח על החינוך למחול היא להוביל, להעצים ולקדם במצוינות את החינוך למחול במערכת החינוך. לרתום ולתכלל את הגורמים והאגפים השונים בחינוך הפורמאלי ובחינוך הבלתי פורמאלי לכדי שיתוף סינרגטי מניב, המתלקח כרוח יצירה. שיתוף שיממש שוויון הזדמנויות למיצוי הכישרון במחול לכל תלמיד ולקידומם של מורים מקצועיים למחול במערכת.

באתר זה מופיע מידע רשמי בנוגע לתחום המחול במערכת החינוך, שעשוי לסייע לכלל העוסקים בו: חזון הפיקוח על החינוך למחול, תכנית לימודים, תכניות ייחודיות, חומרי הוראה, פרימחול העלון הרבעוני, חוזר מנכ"ל, חוזרי מפמ"ר, קורסים לפיתוח מקצועי וימי עיון, מיזמים ועוד. מורים המקצועיים מוזמנים להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, לאינסטגרם, ולקבוצת הפייסבוק של הפיקוח שמהווים מרחב מתוקשב לשיח עמיתים מקצועי.

הצוות ואני מקוות שתראו באתר זה מקום ללמידה והעצמת קהילתנו המקצועית לטובת קידום החינוך למחול.


יחד נחולל ביצירה כמעיין המתגבר,
שלכם,
הילה קובריגרו-פנחסי

חשוב לדעת

 • יעדים בחינוך למחול

  תוכנית הלימודים במחול רואה את התחום כמשקף ערכים אומנותיים ומסרים חברתיים ותרבותיים. מיסוד ומקצוע תחום המחול במערכת החינוך נעשה מתוך הכרה בתרומתו לחינוך לערכים, לאומנות, לצמצום פערים ולשוויון בהזדמנויות. הטמעת התחום היא חלק בלתי נפרד מהנחלת מורשת ישראל, שימורה והעברתה מדור לדור.

  חזון

  הפיקוח על המחול באגף אמנויות במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, מנהיג את תחום המחול במערכת החינוך מתפיסת "מחול לכל" ועד מחול כתחום התמחות, מצוינות קדם יסודי ועד לפיתוח המקצועי של המורים, עובדי ההוראה בתחום.

  צוות הפיקוח מוביל ומטמיע במקצוענות, חדשנות ויצירתיות תהליכים פדגוגיים משמעותיים ותהליכי פיתוח מקצועי במטרה להצמיח ולקדם תלמידים, מורים למחול ולהצמיח כוריאוגרפים, אנשי תרבות, רקדני, אמני ויוצרי העתיד בתחום.

  צוות הפיקוח על החינוך למחול מחולל ומקדם את התחום באהבה, במקצועיות, בכבוד, בדרך ארץ, יד ביד עם מוסדות ההשכלה הגבוהה, יחידות ואגפי המשרד, משרד התרבות, להקות ויוצרים, רכזים ומורים, מתוך שוויון הזדמנויות אמיתי, מאפשר ביטוי אישי ייחודי לכל תלמיד ומחנך בתנועה ומחול לדור עתיד יוצר, יצירתי, ערכי, חברתי ותרבותי.

  מטרות

  1. לפתח ולהעצים פדגוגית ומקצועית את המורה למחול בתחומים העיוניים והמעשיים תוך שילוב נושאי רוחב כגון: סוגיות בהערכה, רמות חשיבה, חקר, "הסיפור השלם", קידום ערכים והוראה בינתחומית.
  2. להעמיק ולקדם למידה המשמעותית, תוך הסתמכות על מודל עמ"ר, טיפוח ועידוד רמות חשיבה גבוהות ומיומנויות חקר בשילוב המימד הרגשי והחווייתי בכל שכבות הגיל ובהקשר למיומנויות המאה ה-21.
  3. לפתח קהילות מורים לומדות ולייצר שיח עמיתים פורה.

  יעדים

  1. לעודד השתתפות בקורסים לפיתוח מקצועי וימי עיון ארציים ולקדם קורסים במחוזות ופעילות במרכזי פסג"ה לאמנויות.
  2. לבנות ולפתח קהילת מורים בבתי הספר היסודיים ולשמר את קשרי העבודה ושיתוף הפעולה עם קהילות המורים בחטיבת הביניים ובחטיבה עליונה.
  3. לעודד יוזמות וכיוונים חדשניים במחול תוך יצירת ממשקים עם היחידות, המחוזות והאגפים במשרד החינוך ובחינוך הבלתי פורמאלי.
  4. לכתוב ולאשר מודלים בהוראה, חומרי עזר ומקראות בהוראת מחול מהקדם יסודי ועד חטיבה עליונה.

  אתיקה בחינוך למחול

  התמודדות עם סוגיות אתיות היא חלק מעבודתם החינוכית של המורים בתחומי האמנות השונים. תחום האתיקה מתמקד בחיים הטובים הראויים לבני האדם בכלל ובדרכי ההתנהגות הראויות בפרט - ביחסים הבין-אישיים, החברתיים והמקצועיים. בדומה לשיח הרציונלי-מדעי בכללותו, גם בתחום האתיקה אין קופאים על השמרים, ולאורך השנים חלים שינויים רבים בסוגיות אתיות מרכזיות, כגון כבוד האדם, שוויון ערך האדם, חירויות הפרט, היחסים בין המינים, זכויות הילד, האוטונומיה של היחיד, החופש האמנותי ועוד.

  כמו כן מתקיים שיח תמידי על הגבולות הראויים בין הליבה האוניברסאלית של האתיקה (אדם באשר הוא אדם) לבין התפיסות האתיות השונות המושפעות מהמאפיינים המובהקים של התרבויות והחברות השונות (אדם כבן תרבות מסוימת).

  האתיקה של החינוך לאמנויות, כתחום משנה של האתיקה החינוכית, אינה יוצאת מן הכלל. כמו בתחומים אחרים, גם בה מתקיים שיח מתמשך (שיח שאותו אנו מבקשים לקדם ולדייק כאן) בדבר ערכי היסוד, המידות הטובות וההתנהגויות הראויות בהקשרים השונים - הן על הציר ההתפתחותי-אוניברסאלי של השתחררות מדעות קדומות ונהגים פסולים לקראת יתר קידמה ונאורות, והן במרחב השונות הבין-תרבותית והאקטואליה החברתית-פוליטית.

  שיח שכזה אינו מתיימר להציב קביעות מוחלטות ונצחיות, אלא לבסס מודעות אישית וציבורית, ערנית ואחראית, ליסודות ולאתגרים האתיים בתחום הוראת האמנויות, ולסמן בהליך דינאמי מתמשך את גבולות הלגיטימי, הקווים האדומים, ומרחב השיח הפלורליסטי, הסובלני והרב- תרבותי.

 • הוראה זו עוסקת בלימודי תחום הדעת מחול במערכת החינוך. תחום המחול נלמד מגן הילדים, דרך כל שכבות הגיל בבתי הספר ועד למוסדות להכשרת מורים. מערכת החינוך מציעה שתי תפיסות בהוראת מחול: האחת מאפיינת בעיקר את החינוך הקדם-יסודי והיסודי, "מחול לכול", והאחרת בעיקר את הלימודים בחטיבות הביניים ובחינוך העל-יסודי, "מחול כתחום התמחות".

  עם זאת, אפשר לשלב את שתי התפיסות בכל שלבי הגיל באותו המוסד בו-זמנית. שתי התפיסות מגיעות לקדמת הבמה באירועים המיוחדים לתחום הדעת. החינוך למחול משלב באגבור (בסינרגיה) שלושה תחומים בכל שכבות הגיל: תיאוריה, ביצוע ויצירה. תוכנית הלימודים מעודדת למידה משמעותית, מצוינות וביטוי אישי ייחודי, ומציעה להפגיש את התלמידים עם המחול כצופים, כרקדנים וכיוצרים בפועל.

  כמו כן, החינוך למחול מעודד שילוב אפשרי בין החינוך הפורמאלי לחינוך הבלתי-פורמאלי תוך התייחסות רבה ומוקפדת לרווחתם ולביטחונם הפיזי והנפשי של הלומדים.

 • הפיקוח על החינוך למחול מעודד שיתופי פעולה בין החינוך למחול במערכת הפורמאלית לבין החינוך למחול במסגרות משלימות ובתוכניות העשרה שונות.

  החזון

  שיתוף פעולה בין החינוך למחול במשרד החינוך למסגרות הבלתי-פורמאליות בתחום המחול המממש את זכותם של כל ילדי ישראל לרקוד מתוך שוויון הזדמנויות ומכיר בחשיבות המחול בחיי הקהילה, החברה, התרבות ומורשת ישראל.

  מטרות כלליות

  להביא את התפיסה ואת הפילוסופיה של התחום במערכת החינוך על כל סוגיו, סוגותיו וגווניו למערכת החינוך הבלתי פורמאלי.
  למסד את תחום המחול בכל חלקי החברה ובכל המגזרים כחלק מהחינוך לערכים, וכחלק משוויון ההזדמנויות בחינוך.
  להטמיע את המחול כחלק בלתי נפרד מהנחלת מורשת ישראל, שימורה והעברתה מדור לדור.
  לקדם תלמידים כישרוניים מתוך שוויון הזדמנויות בחינוך למחול.

  למימוש החזון באופן מיטבי עולה הצורך להבחין בין החינוך למחול במערכת הפורמאלית, תוכניות העשרה ומחול בחינוך הבלתי פורמאלי. מתוך ההבחנה נגזרות הנחות היסוד, המטרות והיישום הפדגוגי.
  מומלץ שהרשות המקומית תבנה תוכנית אב יישובית הקובעת מדיניות ומבנה את התשתית לשיתוף פעולה בין מוסדות החינוך השונים הפורמאליים והבלתי פורמאליים בתחומי אחריותה. מומלץ שהתוכנית תיבנה בשיתוף פעולה עם הפיקוח על המחול ועם הפיקוח המחוזי לייצר "אמנויות מסביב לשעון" ובהן מחול.

  הרחבה

  מחוללים 360 – מתווה שיתוף פעולה בין חינוך למחול במסגרת הפורמאלית ותוכניות העשרה ומשלימות למידה של משרד החינוך בתחום.

 • "מורה בינוני אומר. מורה טוב מסביר. מורה מצוין מדגים. מורה מושלם מעורר השראה". (וויליאם ארתור וורד)

  תוכנית הפיתוח המקצועי הרעננה והחדשה מתפרסמת בסוף חודש יולי לקראת שנת הלימודים העוקבת ובחוזר המפמ"ר.

  הקורסים נבנים בהלימה למדיניות המשרד בנושאי: קידום ידע, מיומנויות וערכים בלמידה, שילוב והכלה של תלמידי החינוך המיוחד, מסקנות וועדת ביטון, אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה, למידה במאה ה-21 וקידום מעורבות ורלוונטיות בהוראה.

  מטרת הקורסים בתכנית היא הרחבה והעמקה של הידע המקצועי, הפדגוגי והאמנותי של מורי המחול המקצועיים הן בתחום התאוריה והן בתחום הביצוע והיצירה.

  האפשרויות לפיתוח וקידום מקצועי עשירות, מגוונות, בהלימה לשלבי הגיל השונים וכוללות קורסים מעשיים בביצוע ויצירה, קורסים תאורטיים ומשולבים, במפגשים פנים אל פנים, קורסים מקוונים וקהילות מורים לומדות.

  שימו לב

  המורים נדרשים לקחת חלק בתהליכי הפיתוח המקצועי בכל שנה.
  כל ההשתלמויות מותנות בהשתתפות של 15 משתתפים רשומים לפחות.
  מספר המקומות מוגבל.

  להרחבה ורישום לקורסים

 • מה היא התמחות בהוראת מחול

  מורים המבקשים ללמד מחול במערכת החינוך הפורמלית מחויבים ברישיון הוראה. זה ניתן להם במידה ועמדו בהצלחה בשנת התמחות שבמהלכה לימדו מחול בהיקף של לפחות שליש משרה, במשך שנת לימודים מלאה, כשהם מלווים במורים-חונכים מתחום הדעת ומשתתפים בסדנת התמחות במחול.

  זכאים להיכנס לשנת ההתמחות מי שסיימו לפחות 80% מהחובות האקדמיות לתואר ראשון ולתעודת הוראה במחול, ובתנאי שמצאו עבודה בהוראת מחול בהיקף הנדרש. כמו כן מחויבים להיכנס לשנת התמחות כל מי שנכנסים לראשונה להוראה בשעות תקן במערכת החינוך הפורמלית ואין בידיהם רישיון הוראה.

  בשנת ההתמחות נבחנים המתמחים על התאמתם להוראת מחול במערכת החינוך הפורמלית על ידי מנהלי בתי הספר בהם הם מלמדים ועל ידי החונכים. במידה ונמצאו מתאימים הם זכאים לקבלת רישיון הוראה לאחר סיום חובותיהם לתואר ראשון ולתעודת הוראה במחול.

  מסגרות להוראת מחול במערכת החינוך הפורמלית

  התמחות בהוראת מחול ניתן לעשות בבתי ספר מוכרים, בעלי סמל מוסד, רשמיים ושאינם רשמיים. ניתן ללמד בכתות א עד יב מחול לכל או מחול כתחום התמחות על פי תוכניות הלימודים המאושרות להוראת מחול.

  רצוי שההעסקה תעשה בהעסקה ישירה בשעות תקן במסגרת רפורמת אופק חדש, או במסגרת רפורמת עוז לתמורה או בשעות תקן מתחלפות.

  ניתן לעשות התמחות בהעסקה עקיפה על ידי גופים שקבלו אישור להעסקת מתמחים. האישור ניתן לשנת לימודים אחת בלבד ויש לחדש אותו מדי שנה. רשימת הגופים שאושרו להם מסגרות תוספתיות.

  על המתמחים המועסקים בהעסקה ישירה, לדאוג לכך שמנהלי בתי הספר ישבצו אותם כמתמחים בהיקף של לפחות שליש משרה באחת המערכות: מנבסנ"ט, משכית, עוש"ר.

  על המתמחים המועסקים בהעסקה עקיפה, לדאוג לכך שהגופים המעסיקים אותם ידווחו למשרד החינוך על העסקתם כמתמחים בהיקף של לפחות שליש משרה.

  שימו לב: בהתאם להנחיות כוח אדם בהוראה, שליש המשרה המוכרת לשנת ההתמחות חייבת להיות במסגרת העסקה אחת בלבד. לא ניתן לשלב בין העסקה ישירה (שעות תקן) להעסקה עקיפה (מסגרות תוספתיות)

  לשימושכם. ן תכנית עבודה חצי שנתית למורה המתמחה במחול ביסודי

  וגם תיקיית הודעות דרוש למורים ומורות למחול.

  לפרטים נוספים וליצירת קשר, יש לפנות לאנשי הקשר המופיעים במודעה בלבד
  חדש! מערכת מקוונת להשמת עובדי הוראה.

  חונכים להוראת מחול

  החונכים במחול הם מורים חוץ-בית ספרים, המלמדים מחול בהעסקה ישירה בשעות תקן ולהם תעודת הסמכה לחונכות. ניתן לשמש כחונכים במחול במקביל להשתתפות בקורס חונכים שלב א ושלב ב. רשימת החונכים המוסמכים מתפרסמת מדי שנה באתר מפמ"ר מחול.

  ההפניה לחונכים במחול תעשה בראייה מערכתית בסיוע רכזי ההתמחות המוסדיים או מנחי סדנאות ההתמחות במחול ובתיאום רפרנטית סטאז' בהוראת מחול.

  כאשר הוסכם על התקשרות בין חונכים למתמחים יש לפעול על פי הנוהל הבא:

  על המתמחים לדווח למנהלי בתי הספר על נוהל שיבוץ חונכים מקצועיים חוץ בית ספרי במחול כך שאין לשבץ להם חונכים בית ספרים מתחומי ידע אחרים.
  חשוב מאוד: לנוהל הגדרת חונך

  שימו לב
  מוקד טלפוני לחונכים ומתמחים פועל בימים א-ה 7:30 – 22:00 , 073-3983960 או 6552*
  יש לעקוב אחר הנחיות כוח אדם בהוראה המפורסמות מדי פעם.

 • ד"ר שרי כץ-זכרוני - יו"ר הוועדה
  הילה קובריגרו-פנחסי - מרכזת הוועדה
  גב' איילה רייכרט - ממונה תכניות לימודים
  מר דורון גואטה
  ד"ר ורד אביב
  ד"ר טליה פרלשטיין
  ד"ר טלי רונן
  ד"ר יונת רוטמן
  ד"ר יעל (ילי) נתיב
  גב' מיכל הרשקוביץ מיכאלי
  מר קלאודיו קוגן
  גב' ראבעה מורקוס-רובי
  ד"ר רות אשל
  ד"ר רנה בדש
  גב' תרצה בן-יצחק

 • פניות למדריכות הפיקוח על החינוך למחול
  דואר אלקטרוני: dance_educ@education.gov.il

  • הילה קובריגרו פנחסי

   הילה קובריגרו פנחסי
   מנהלת תחום דעת מחול
   טלפון: 052-3598034
   ימי עבודה: ראשון, רביעי, חמישי 9:30-15:30
  • שירי לילוס

   שירי לילוס
   מדריכה מרכזת ארצית
   טלפון: 054-5808082
   ימי עבודה: חמישי 9:30-15:30
  • שלי אלמוג

   שלי אלמוג
   מדריכה מרכזת ארצית בתי ספר יסודיים השתלמויות, ימי עיון
   טלפון: 052-8035553
   ימי עבודה: רביעי 9:30-15:30
  • סיון פלר

   סיון פלר
   מדריכה ארצית מגמות מחול בגרויות, תחומים תאורטיים
   טלפון: 054-2620528
   ימי עבודה: רביעי 8:30-15:30
  • תמי לוטן

   תמי לוטן
   מדריכה מרכזת ארצית רסיטל ותחרות מצטיינים ימי עיון
   טלפון: 054-7401001
   ימי עבודה: רביעי 9:30-15:30
  • שירי כץ

   שירי כץ
   מדריכה מרכזת ארצית מגמות מחול על יסודי, בגרויות מעשיות כולל ע. גמר
   טלפון: 054-4543287
   ימי עבודה: שני 9:00-16:00
  • כוכבית סאסי

   כוכבית סאסי
   מדריכה מרכזת ארצית בתי ספר יסודיים
   טלפון: 050-2166684
   ימי עבודה: רביעי 9:30-16:30
  • אביטל חורש

   אביטל חורש
   מדריכה מרכזת ארצית מחול בחינוך הממלכתי דתי השתלמויות, אירועים ארציים
   טלפון: 054-7723038
   ימי עבודה: רביעי 9:30-15:30
  • מירב שופן

   מירב שופן
   מורה מובילה למחול במחוז דרום
   טלפון: 053-6688546
   ימי עבודה: רביעי 9:30-15:30